Malá, malý, malé?
Malá, malý, malé?
Malá, malý, malé?
Malá, malý, malé?
Malá, malý, malé?
Malá, malý, malé?
Malá, malý, malé?
Malá, malý, malé?

Malá, malý, malé?